Spoločnosť Peter Kováč - euroExpres bola založená v roku 1990. V roku 2009 bola pretransformovaná na euroExpress, s. r. o.. Firma bola od začiatku zameraná na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu nákladu a osôb, zasielateľské služby a colno-deklaračnú činnosť.


Toto spektrum služieb sa v súčasnej dobe rozšírilo aj o technické zabezpečenie prepravy nadrozmerných a nadmerných nákladov. Nárast zákazníkov, si okrem iného vynútil aj rast firmy a preto sa za toto obdobie firma rozrástla po stránke materiálnej, technickej, personálnej ale aj ekonomickej.

Kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníkov je pre firmu prvoradá. V nákladnej doprave využívajú systém vyťažovania vozidiel a tak znalosť destinácií im dovoľuje poskytnúť garanciu dodávky tovaru na miesto určenia podľa termínov a požiadaviek zákazníkov, vždy načas a v poriadku.


Spoločnosť sa snaží flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov, poskytovať seriózne a kvalitné služby obchodným, výrobným a logistickým spoločnostiam a cestovným kanceláriám v rámci celej Európy. Prioritou firmy sú dobré vzťahy so zákazníkmi a kvalitné a moderné technické vybavenie.